Kondicijska priprema sportaša 2011.

Naslovnica-KPS_2011
Naslovnica-KPS_2011

9. godišnja međunarodna konferencija

KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA

Zbornik radova

Zagreb, 25. - 26. veljače 2011.

Registrirani korisnici i članovi mogu  sadržaj i objavljene radove pogledati u cijelosti.

Sadržaj

 • 002
 • Sadržaj011-020

POZVANA TEORIJSKA PREDAVANJA

Dragan M. Mirkov
 • Motorička kontrola: znanstveno područje, kratak pregled pojmova i metoda021-027
Kemal Idrizovic
 • Što je to koordinacija?028-041
Vlatko Vučetić, Marko Sukreški, Dejan Zuber, Goran Sporis
 • Dijagnostički postupci za procjenu razine koordinacije sportaša042-049
Dragan Milanović, Sanja Šalaj, Cvita Gregov
 • Istraživanja efekata transformacijskih postupaka u području koordinacije050-057
Nejc Šarabon
 • Stabilnost kao temelj mobilnosti057-062
Renata Baric
 • Motoričko učenje i poučavanje složenih motoričkih vještina063-075
Anne Delextrat
 • Koordinacija i stjecanje vještina u ekipnim sportovima: primjene u treningu076-077
Guillermo Olcina
 • Mišićna koordinacija pedaliranja u biciklizmu - praktična primjena u treningu078-080
Julio Calleja Gonzalez, Sergej M. Ostojić, Igor Jukić, Kemal Idrizović, Anne Delextrat, Luka Milanović, Nicolas Terrados
 • Veliki potencijal adaptacije i treniranja živčanog sustava081-082
Nenad Njaradi
 • Koordinacija - obilježje pobjednika083-087
Igor Jukić, Daniel Bok, Luka Milanovic
 • Trening specifične koordinacije (preciznosti) u uvjetima umora u sportskim igrama 088-100

POZVANA PRAKTIČNA PREDAVANJA

Željko Hraski, Marijana Hraski, Vedran Stojsavljevic
 • Razvoj koordinacije kod djece predškolske dobi101-104
Stjepan Crnokic
 • Opće koordinacijske vježbe u treningu djece 6-10 godina starosti 105-114
Mario Možnik, Tomislav Krističevic
 • Primjena gimnastičkih elemenata u treningu za razvoj koordinacije kod gimnastičara i ostalih sportaša115-116
Zvonko Komes
 • Integrirani trening koordinacije u vrhunskom nogometu117-132
Mario Tomljanović, Marino Krespi, Tea Bešlija
 • Integralni trening koordinacije u rukometu 133-138
Mario Baić, Vladimir Sekulic
 • SWOT analiza tehnologije kondicijske pripreme hrvatskih hrvačkih reprezentacija139-143
Mario Baić, Vladimir Sekulic
 • Specifični kondicijski trening u kickboxingu144-148
Leonard Pijetraj
 • Specifična snaga boksača149-154
Marjan Fabijan, Goran Strmotić, Ivan Segedi, Hrvoje Sertic
 • Specifične kondicijske vježbe u treningu juda155-162

OPĆE TEME

Đurđica Miletić, Ana Božanić, Mia Peric
 • Utjecaj precizne motorike i ambidekstrije na bilateralnu koordinaciju163-165
Julijan Malacko
 • Međuovisnost morfoloških karakteristika i osnovnih motoričkih sposobnosti te koordinacije kretanja kod jedanaestogodišnjih djevojčica166-169
Nikola Foretić, Ognjen Uljević, Marina Bolanča, Ante Prižmic
 • Razlike u nekim faktorima koordinacije između rukometaša dobi 12 i 14 godina169-173
Nikola Foretić, Ognjen Uljević, Marina Bolanča, Ante Prižmic
 • Razlike u nekim faktorima koordinacije između rukometaša dobi 12 i 14 godina170-173
Marija Lorger
 • Razlike u faktorima koordinacije mladih uspješnih rukometašica u školskom sportu s obzirom na poziciju u igri174-177
Mario Jovanović, Goran Sporiš, Vatroslav Mihačic
 • Koordinacijski kapaciteti nogometaša 178-182
Mile Ćavar, Marin Ćorluka, Zoran Čuljak
 • Relacije nekih testova koordinacije i stvarne kvalitete nogometaša kadetskog uzrasta183-186
Josip Tomaško, Marko Šokičić, Dario Bašić
 • Utjecaj umora na preciznost u nogometu187-190
Luka Svilar, Marin Dadić
 • Povezanost potkožnog masnog tkiva s rezultatom u različitim testovima agilnosti košarkaša juniorskog uzrasta191-194
Dragan Marinković
 • Trening koordinacije u košarci195-199
Radivoje Radaković, Aleksandar Peulić, Slobodan Kovač, Nenad Filipović
 • Elektromiografska detekcija mišićne reakcije na trenažne podražaje iz područja koordinacijskih sposobnosti u vrhunskih odbojkaša200-204
Klara Šiljeg, Goran Leko, Gordana Kević, Josip Mrgan, Miroslav Zečić
 • Koordinacijske strukture plivačkih tehnika205-207
Branislav Jevtić
 • Koordinacijske sposobnosti u ontogenetskom razvoju plivača208-211
Mia Perić
 • Koliko je koordinacija u sinkroniziranom plivanju ovisna o specifičnoj snazi i brzini?212-214
Sandra Vujkov, Slavko Obadov, Nebojša Vujkov, Patrik Drid
 • Razlike u sposobnosti koordinacije uspješnih i manje uspješnih mladih džudaša215-217
Sanjin Džajić, Adnan Džumhur, Sanjin Kulaglić, Sanjin Bubalo, Ana Kovačević
 • Korelacijski odnos bazičnih motoričkih sposobnosti i koordinacije kod učenika srednje škole218-222
Mile Ćavar, Kristijan Marić, Marin Markota
 • Koliko tehnika izvedbe utječe na konačni rezultat u testovima agilnosti?223-226
Franja Fratrić, Snežana Vujanović, Dragana Golik-Perić, Vojin Jovančević, Nenad Sudarov, Branko Djukić
 • Suprasumativnost koordinacije u ovisnosti o interakcijskim odnosima i stanju psiholoških i socijalnih regulativnih mehanizama - hipotetski fiziološko-kibernetički model231-236
Dragana Zanini, Tatjana Trivić, Patrik Drid
 • zmeđu različitih grupa sportaša237-241
Ensar Abazović, Imelda Okanović, Elvir Zametica
 • Uvjetovanost koordinacije neuro-fiziološkim procesima242-244
Ivan Zorić
 • Proprioceptivni trening u prevenciji ozljeda donjih ekstremiteta mladih sportaša - pregled dosadašnjih spoznaja245-250
Ivana Kaćanski, Branka Protić Gava, Gordana Mihajlović
 • Metodika treninga tenisača na balans daskama u prevenciji ozljede ramena251-256
Senka Rendulić Slivar, Ivan Žilić, Danijel Marošević
 • Značaj vježbi koordinacije na jačanje kvadricepsa u rehabilitaciji osteoartritisa koljena257-262

DIJAGNOSTIKA KOORDINACIJE

Erol Kovačević, Fuad Babajić
 • Složenost dijagnostike koordinacijkih sposobnosti (Kritički osvrt)269-272
Radovan Cesarec, Nedeljko Pavlec, Branimir Štimec
 • Dijagnostika koordinacije kod različitih dobnih kategorija273-276
Vilko Petrić
 • Validacija mjernog instrumenta “SRKDL” konstruiranog za procjenu koordinacije277-279
Đurđica Miletić, Boris Maleš, Alen Miletić
 • Mjerenje ravnoteže putem WII konzole280-283
Hrvoje Sertić, Tihomir Vidranski, Ivan Segedi
 • Test za procjenu specifične koordinacije u treningu karataša284-286
Toni Modrić, Šime Veršić, Boris Popović
 • Specifična koordinacija u vaterpolu – neke metrijske karateristike četiri novokonstruirana testa287-290
Luka Pezelj, Šime Veršić, Jure Benić
 • Konstrukcija i validacija testova specifične koordinacije u sinkroniziranom plivanju291-296

METODIKA TRENINGA KOORDINACIJE

Igor Macner
 • Koordinacija kao preduvjet razvoju kondicijskih sposobnosti te usvajanju sportskih tehnika297-300
Milan Šolaja, Miloš Petrović, Anita Šolaja
 • Prikaz vježbi na podnim ljestvama za razvoj koordinacije301-306
Hrvoje Sertić, Ivan Segedi
 • Vježbe za razvoj specifične koordinacije u judu307-309
Haris Alić, Munir Talović, Eldin Jelešković, Murat Ramadanović
 • Prikaz treninga koordinacije U-17 ženske nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine310-313
Alen Ćirić
 • Specifične koordinacijske vježbe s obručima u nogometu314-320
Nenad Trunić, Srđan Milosavljević, Dragan Matavulj
 • Ravnoteža, prostor i vrijeme kao segmenti kvalitetnog treninga koordinacijskih sposobnosti košarkaša321-325
Gordana Ivković, Stipe Kuliš
 • Razvoj koordinacijskih sposobnosti polaznika škole košarke326-330
Azur Sakić
 • Primjena vježbi koordinacije u treningu košarkaša331-339
Gordana Ivković, Stipe Kuliš
 • Vježbe za razvoj preciznosti i pravovremenog dodavanja u košarci340-345
Gordana Ivković, Stipe Kuliš
 • Vježbe za razvoj preciznosti i pravovremenog dodavanja u košarci340-345
Damir Mandić, Maja Horvatin-Fučkar
 • Razvoj agilnosti u igrača bejzbola346-351
Damir Mandić, Maja Horvatin-Fučkar
 • Razvoj ravnoteže kod igrača bejzbola352-356
Nikola Hanžek, Marijan Ručević, Davor Ljevaković
 • Izbor specifičnih motoričkih vježbi za razvoj koordinacije u hokeju357-360
Alan Franjković
 • Razvoj koordinacije u hokeju na ledu361-364
Jurica Marković, Fedor Kulušić, Dario Novak
 • Razvoj koordinacije tenisača365-367
Fedor Kulušić, Jurica Marković, Dario Novak
 • “Hand eye” koordinacija u tenisu368-370
Petar Barbaros-Tudor, Tomislav Hublin, Marko Možek
 • Trening specifične koordinacije u tenisu371-374
Mensur Vrcić
 • Vježbe koordinacije u treningu bacača kugle rotacijskom tehnikom375-378
Valdemar Štajer
 • Specifične i situacijske vježbe za razvoj koordinacije u hrvanju379-383
Besim Aliti, Luka Bašić
 • Učenje i usavršavanje specifične koordinacije u karate borbama384-390
Besim Aliti, Luka Bašić
 • Učenje i usavršavanje specifične koordinacije u karate borbama384-390
Goran Romić
 • Preciznost u karateu391-396
Nenad Borković, Filip Karamarko
 • Metodika razvoja ravnoteže u kajaku na divljim vodama397-403
Vjekoslav Cigrovski, Bojan Matković, Lorena Malec, Gordan Mlinarić
 • Trening koordinacije, važne motoričke sposobnosti za skijaške trkače404-407
Sanja Benković, Tamara Glad
 • Trening koordinacije u umjetničkom klizanju408-411
Andrea Čižmek, Josipa Peršun
 • Vježbe za razvoj specifične koordinacije, ravnoteže i preciznosti u streličarstvu412-416

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE TRENINGA KOORDINACIJE

Tamara Despot, Anđelko Ivanjko
 • Utjecaj osmotjednog specifičnog koordinacijskog programa na razvoj brzine i agilnosti u nogometu417-423
Tomislav Rupčić, Damir Knjaz, Bojan Matković
 • Analiza efekata treninga za razvoj agilnosti i eksplozivne snage kod košarkaša424-430
Jadranko Jahić, Amel Mekić, Husnija Kajmović
 • Trening koordinacije u judu431-435
Srđan Milosavljević, Nenad Trunić, Ljubomir Vračarević, Dragan Matavulj
 • Program treninga koordinacije u realnom aikidou436-442

TRENING KOORDINACIJE DJECE I MLADIH

Nikola Foretić, Nenad Rogulj, Marijana Čavala
 • Primjena vježbi koordinacije u treningu rukometaša mlađih dobnih kategorija443-445
Ivan Vrbik, Miloš Bjelajac
 • Uvodno-pripremne vježbe za razvoj koordinacije mladih rukometaša446-448
Angela Mesaroš Živkov, Zoran Mijić
 • Utjecaj izbora vježbi iz rukometa na koordinaciju učenica od 9 do 11 godina449-453
Jonuz Zoranjić, Adnan Bašalić, Nedim Čović
 • Razvoj koordinacije kod djece nogometaša454-457
Tomislav Gomuzak
 • Korištenje raznih igara u razvoju koordinacije kod djece i mladih ragbijaša458-460
Miloš Petrović, Ilona Mihajlović, Milan Šolaja
 • Primjena specifičnih atletskih vježbi za razvoj koordinacije u treningu mladih sportaša461-464
Ana Tihi, Anja Alispahić, Iva Glibo, Maja Horvatin-Fučkar
 • Razvoj koordinacije kod djece predškolske dobi465-469
Lara Pavelić Karamatić, Ana Vuljanić, Josipa Peršun
 • Razvoj koordinacije kod djeteta sportaša470-473
Petra Ribarić, Vedrana Đurić
 • Razvoj koordinacije djeteta474-477
Lucija Kolić, Zvjezdana Podunavac, Tina Šolja
 • Vježbe za razvoj opće koordinacije kod djece školskog uzrasta478-483
Željka Milić Pešec
 • Primjena rezultata mjerenja sunožnog preskakivanja vijače u populaciji treniranih i netreniranih učenika petih razreda osnovne škole u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture484-490

TRENING KOORDINACIJE POSEBNIH POPULACIJA

Josip Šopar
 • Poligon prepreka kao sredstvo treninga specifične kondicijske pripremljenosti vojnika491-492
Boris Milavić, Ivana Novaković, Dražen Guć
 • Utjecaj morfoloških karakteristika na svladavanje specifičnih vojnih poligona493-496
Dražen Guć, Marija Petričević, Boris Milavić
 • Utjecaj funkcionalno-motoričkih sposobnosti na svladavanje specifičnih vojnih poligona496-501
Boris Maleš, Alen Miletić, Ernesto Kosor, Damir Poklepović, Ivan Milanović
 • Prediktivni utjecaj testova primarne selekcije na usvajanje specifičnih elemenata obuke pomorskih diverzanata502-507
Marijan Jozić, Miroslav Zečić, Mijo Mendeš
 • Kondicijski trening interventne policije s naglaskom na trening koordinacije508-511
Damir Lauš, Ivica Ćurić
 • Utjecaj indeksa tjelesne mase na koordinaciju, snagu i jakost policijskih službenika512-515
Gordana Mihajlović, Dragoslav Jakonić, Ivana Kaćanski
 • Metodika razvoja ravnoteže kod starijih osoba ženskog spola (grupa za sportsku rekreaciju)516
<>
« | Back