Teme konferencije

Teme u okviru kojih se mogu prijavljivati radovi za konferenciju:

1. Biomedicinske i biomehaničke osnove kondicijskog treninga

2. Dijagnostika specifičnih kondicijskih sposobnosti

3. Metodika kondicijskog treninga u pojedinim sportovima

4. Programi kondicijske pripreme

5. Kondicijska priprema posebnih populacija (vojska, policija, vatrogasci…)

6. Kondicijski trening djece i mladih

7. Suvremena trenažna oprema u kondicijskom treningu

8. Kondicijska priprema u funkciji zdravlja