Prijava za sudjelovanje2022

Molimo sve zainteresirane za sudjelovanje na konferenciji da se prijave elektronskim putem na sljedećoj stranici:

www.ukth.hr/hr/konferencije/20-kps-2022/ pod tabom - PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE! 2022