Raspored predavanja petak 18.2.2022.

Satnica konferencije vrijedi za live produkciju 18.02.2022. s početkom u 9.00 h. Nakon što konferencija završi imati ćete mogućnost premotavati i pogledati ona predavanja koja ste eventualno propustili.

Satnica 20. međunarodne konferencije KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA.pdf

20. Međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša

 Petak, 18. veljače 2022.
9.00 - 09.20 ON LINE OTVARANJE KONFERENCIJE
Proglašenje kondicijskog trenera godine 2021.
Pozvana teorijska predavanja

 9.20 

Igor Jukić 

Dizajniranje individualnih programa sportske pripreme: ‘’360° Personal Jacket’’ 

9.50 

Damir Sekulić 

Tjelesni aktivitet; Što nas je naučila COVID-19 pandemija? 

10.15 

Pero Kuterovac 

ATLETA - Ključna riječ kondicijske pripreme u svim sportovima 

10.40 

Mario Tomljanović 

Evolucija ili revolucija 

11.20 

Nejc Šarabon 

Odabrane biomehaničke varijable i njihova vrijednost za optimizaciju 

11:45

 Objava pobjednika za najbolji studentski rad 

11.50 

Siniša Kovač 

Kako valorizirati potencijal mišićnih skupina usporedbom parametara tenziomiografije i izokinetike 

12.15 

Zoran Nikolovski 

Biokemija stresa - primjena u kondicijskoj priprema sportaša 

12.45 

Nenad Bratković 

Korištenje znanstveno neutemeljenih dodatak prehrani vs optimizacija prehrane sportaša: "food first approach" 

13.20 

Eldin Jelešković 

Triatlon Ironman - ekstremni izazov današnjice 

13.55 

Nikša Sviličić 

Opsesivno kompulzivni elementi u sportu i njihov motivacijski učinak 

14.25 

Renata Barić 

Ima li usmjerenosti na proces nasuprot usmjerenosti na rezultat mjesta u vrhunskom sportu? 

15.00 

OKRUGLI STOL 

Luka Milanović, Dragan Milanović, Miljenko Rak, Pero Kuterovac 

16,00

ODJAVA KONFERENCIJE