Teme konferencije

  1. Biomedicinske i biomehaničke osnove kondicijskog treninga
  2. Dijagnostika specifičnih kondicijskih sposobnosti
  3. Metodika kondicijskog treninga u pojedinim sportovima
  4. Programi kondicijske pripreme
  5. Prevencija ozljeda u sportu
  6. Kondicijska priprema posebnih populacija (vojska, policija, vatrogasci…)
  7. Kondicijska priprema u parasportu
  8. Kondicijski trening djece i mladih
  9. Suvremena trenažna oprema u kondicijskom treningu
  10. Kondicijska priprema u funkciji zdravlja