Važni datumi i informacije za sudionike

Informacije za sudionike

Mjesto održavanja: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Velika sportska dvorana (1. dan prijepodne), predavaonice (1. dan poslijepodne), Velika sportska dvorana (2. dan)

Vrijeme održavanja: 24. i 25. veljače 2017.

Početak: 24. veljače 2017. u 9.00

Kotizacija: 400,00 kn

Za studente: 200,00 kn

Za članove Udruge kondicijskih trenera: besplatna

Kotizaciju možete uplatiti preko web stranice www.ukth.hr (internet bankarstvo ili paypal), na licu mjesta ili na žiro račun Udruge kondicijskih trenera Hrvatske, Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb; broj: HR3424840081101490221, SWIFT: RZBHHR2X sa svrhom “Sudjelovanje na Konferenciji 2017”. Svaki sudionik Konferencije koji uplati kotizaciju stječe pravo sudjelovanja na skupu te dobiva Zbornik radova “Kondicijska priprema sportaša 2017”.

*Pozivamo Vas da se registrirate i prijavite na konferenciju putem ove stranice i izbjegnete gužvu pred početak konferencije!

Raspored predavanja biti će na raspolaganju pred početak konferencije.

Dodatne informacije:

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Horvaćanski zavoj 15, Zagreb
tel.: 01/3658-645
faks: 01/3025-602
e-mail: iro@kif.hr; ili na e-mail: konferencijakps@gmail.com