Prijava za sudjelovanje

Molimo sve zainteresirane za sudjelovanje na seminaru da se prijave elektronskim putem na sljedećoj stranici:

http://www.ukth.hr/hr/konferencije/medunarodni-online-seminar-kondicijska-priprema-u-nogometu/ pod tabom - PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE!