Važni datumi i informacije za sudionike

Informacije za sudionike

Mjesto održavanja: ONLINE

Vrijeme održavanja: 20. veljače 2021.

Početak: 20. veljače 2021. u 9.00

Kotizacija: 300,00 kn

Za studente: 150,00 kn

Za članove Udruge kondicijskih trenera: besplatna*

Napomena: *Članovi (punopravni članovi i studenti) moraju imati valjanu i plaćenu članarinu. Članovi koji imaju plaćenu Web pretplatu nemaju pravo na besplatno sudjelovanje na seminaru. 

Kotizaciju možete uplatiti preko web stranice www.ukth.hr (internet bankarstvo ili paypal), na licu mjesta ili na žiro račun Udruge kondicijskih trenera Hrvatske, Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb; broj: HR3424840081101490221, SWIFT: RZBHHR2X sa svrhom “Sudjelovanje na seminaru 2021”. 

*Pozivamo Vas da se registrirate i prijavite na konferenciju putem ove stranice i izbjegnete gužvu pred početak konferencije!

Raspored predavanja biti će na raspolaganju pred početak konferencije.

Dodatne informacije:

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Horvaćanski zavoj 15, Zagreb
tel.: 01/3658-645
faks: 01/3025-602
e-mail: iro@kif.hr; ili na e-mail: infoukth@gmail.com