Važni datumi i informacije za sudionike

Mjesto održavanja: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Velika sportska dvorana

Vrijeme održavanja: 26. veljače 2017.

Početak: u 9.00 h

Početak registracije: u  8:00 h

Kotizacija: 300 kn/40 eura

(studenti 150 kn/20 eura)

Važno: 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR „KONDICIJSKA PRIPREMA U SPORTSKIM IGRAMA“ NIJE VEZANA UZ KONFERENCIJU „KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA 2017“

Kotizaciju uplatiti na licu mjesta ili na žiro račun Europske udruge kondicijskih trenera, 
Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb 
broj IBAN: HR6724840081106314795; SWIFT: RZBHHR2X

*Pozivamo Vas da se registrirate i prijavite na konferenciju putem ove stranice i izbjegnete gužvu pred početak seminara!

Raspored predavanja bit će na raspolaganju pred početak seminara.

Dodatne informacije:

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Horvaćanski zavoj 15, Zagreb

tel.: 01/3658-645; 01/3658-602

faks: 01/3025-602

e-pošta: iro@kif.hrepca.europe@gmail.com