VOL 15 broj 1

Naslovnica Vol 15, broj 1, lipanj, 2017.
Naslovnica Vol 15, broj 1, lipanj, 2017.

KONDICIJSKI TRENING 
Stručni časopis za teoriju i metodiku kondicijske pripreme

Registrirani korisnici i članovi mogu  sadržaj i članke pogledati u cijelosti.

Kondicijski trening (ISSN 1334-2991) je sportski stručni časopis koji objavljuje članke iz područja kondicijskog treninga. Izlazi dva puta godišnje.

Cijena jednog broja časopisa je 50 Kn. Godišnja pretplata iznosi 90 Kn. Uplate se mogu izvršiti na žiro račun: 2484008-1101490221, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb. Za članove UKTH časopis je besplatan. Izdavanje časopisa podupiru Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu i Zagrebački šsportski savez.

Udruga kondicijskih trenera Hrvatske zadržava sva autorska prava nad člancima objavljenim u časopisu.

lipanj, 2017.

Sadržaj

 • Naslovnica00
 • Impressum01
 • Sadržaj02
 • Uvodnik03
Vlatka Wertheimer
 • 15. međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša04

OSNOVE KONDICIJSKOG TRENINGA

dr.sc. Nikša Sviličić
 • Utjecaj praznovjerja kao metakomunikacijskog motivacijskog alata u sportu (Effect of superstition as metacommunication tool in sports)05-11

DIJAGNOSTIKA TRENIRANOSTI SPORTAŠA

dr.sc. Damir Sekulić, prof., Ante Krolo, pred., doc.dr.sc. Ognjen Uljević, dr.sc. Miodrag Spasić
 • Sport specifični testovi reaktivne agilnosti; neka iskustva iz „prve ruke“ (Sport-specific reactive agility tests; An experience from “First hand”)21-26

METODIKA KONDICIJSKOG TRENINGA

Jurica Šango, prof., Boris Kovačević, Lucija Štrmelj, Josip Pantalon
 • Integralna fizička priprema košarkaša (Strength and conditioning for basketball players)27-29
dr.sc. Josipa Nakić, dr.sc. Erol Kovačević, Ensar Abazović
 • Prednji i stražnji nagib zdjelice (Anterior and posterior pelvic tilt)30-35

PREVENCIJA I REHABILITACIJA SPORTSKIH OZLIJEDA

Vjeran Švaić, prof., Dalibor Kiseljak, dipl.physioth., dr.sc. Ozren Rađenović, prof.
 • Fizioterapija hallux valgusa kod sportaša (Physiotherapy of hallux valgus in athletes)36-40

KONDICIJSKA PRIPREMA DJECE I MLADIH

doc.dr.sc. MirjanaTurkalj, dr.med., doc.dr.sc. Damir Erceg, dr.med., izv.prof. Davor Plavec, dr.med.
 • Osnovni pokazatelji kardiorespiracijskog statusa/fitnesa djece sportaša (Basic indicators of cardiorespiratory status of children in sports)41-48

 • Upute autorima49
<>
« | Povratak