Kondicijska priprema sportaša 2022.

KPS-Zbornik-2022-naslovnica
KPS-Zbornik-2022-naslovnica

20. godišnja međunarodna konferencija

KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA 

Zbornik radova

Zagreb, 18.  veljače 2022.

Registrirani korisnici i članovi s plaćenom članarinom (punopravni članovi i web pretplata) mogu  sadržaj i objavljene radove pogledati u cijelosti.

Sadržaj

 • Naslovnica001
 • Impresum003
 • Uvodnik007
 • Sadržaj008-014

BIOMEDICINSKE I BIOMEHANIČKE OSNOVE KONDICIJSKOG TRENINGA

Daniel Bok
 • Energetska analiza kondicijskih programa016-033
Manuela Filipec, Nikolina Zaplatić Degač, Anica Kuzmić
 • Spirometrija i sport034-039
Anica Kuzmić, Nikolina Zaplatić Degač, Manuela Filipec
 • Raster stereografija kralježnice i postura sportaša040-045
Snježana Schuster, Lana Palijan, Tatjana Trošt Bobić
 • Karakteristike menstrualnog ciklusa sinkroniziranih plivačica u odnosu na učestalost i trajanje treninga i povezanost s nastankom ozljeda ili bolova mišićno-koštanog sustava046-052

DIJAGNOSTIKA KONDICIJSKIH SPOSOBNOSTI

Grgur Kovačić, Josipa Antekolović
 • Star excursion balance test: Opis testa i pregled metrijskih karakteristika054-058
Matija Jandrić
 • Tehnologije i testovi za procjenu ravnoteže – ” jučer, danas i sutra“059-066
Jovan Kuzmanović, Marijana Ranisavljev, Dejan Javorac, Sara Jovanović, Milan Marić, Bogdan Anđelić
 • Značaj i upotreba indeksa reaktivne snage067-070
Vedran Dukarić, Stipe Čubrić, Tomislav Rupčić, Damir Knjaz
 • Primjena reakcijskih semafora u dijagnostici košarkaša071-073
Luka Milanović
 • Razlike vrhunskih rukometaša različitih igračkih pozicija u morfološkim obilježjima074-079
Hrvoje Ajman, Antonio Božičević
 • Testiranje preciznosti u situacijskim uvjetima u nogometu080-082
Radivoje Radakovic, Nikola Mijailovic, Aleksandar Peulic, Nenad Filipovic
 • Procjena mehaničke krutosti skokova profesionalnih nogometaša083-087
Vladimir Pavlinović, Nikola Foretić, Šime Veršić
 • Razlike u nekim dimenzijama skakačke eksplozivnosti između linijskih i vanjskih rukometaša reprezentacije Saudijske Arabije088-091
Vatroslav Golub, Saša Vuk
 • Margaria-kalamen test za procjenu anaerobne snage u košarci092-096
Milivoj Dopsaj, Klara Šiljeg, Goran Leko
 • Brzina laktatnog oporavka u funkciji kontrole specifične adaptacije kod vrhunskih sportaša: Primjer individualnog modeliranja097-101
Luka Milanović, Antonio Martinko, Tomislav Vlahović
 • Morfološki profil vrhunskih hrvatskih nogometaša kao značajka specifičnosti različitih igračkih pozicija102-106
Filip Sinković, Petar Barbaros, Zlatan Bilić
 • Primjena pedobarografske analize u tenisu107-109
Mate Kuko, Šime Veršić, Barbara Gilić
 • Povezanost motoričkih i funkcionalnih sposobnosti s izvedbom na veslačkom wingate testu110-113
Petra Rajković Vuletić, Filip Sedlar, Marijana Čavala
 • Procjena motoričkih sposobnosti osoba s down sindromom114-116

METODIKA KONDICIJSKOG TRENINGA U POJEDINIM SPORTOVIMA

Ivo Šimac
 • Metodika i trenažni operateri kod obuke prizemljenja rolanjem u rukometu118-123
Kristijan Jarić, Filip Stipan Nadj
 • Bilateralni i unilateralni trening donjeg dijela tijela kod sportaša124-125
Anja Topolovec, Dora Belas, Jadranka Vlašić
 • Metode razvoja koordinacije u sportskom plesu127-130
Marina Tomac – Rojčević
 • Kondicijski trening sportskih plesača različitih starosnih kategorija131-134
Filip Svalina, Ema Ruter, Dario Novak
 • Polarizirani trening: Prikaz distribucije opterećenja tijekom različitih kondicijskih treninga jedne vrhunske tenisačice135-139
Andrija Mikša, Antonio Martinko, Dragan Milanović
 • Metodološki pristup personaliziranom kondicijskom treningu vrhunskih rukometašica140-146
Mateja Očić, Ivan Bon, Vjekoslav Cigrovski, Ivan Belčić
 • Rolanje kao dodatna aktivnost u pripremi skijaša rekreativaca147-150
Viktor Ivan Goreta, Tea Bešlija, Mario Tomljanović
 • Važnost treninga pliometrije u kondicijskoj pripremi sportaša151-154
Dajana Karaula, Jan Homolak, Ivan Perzel
 • Plivanje kao dodatni trening u kondicijskoj pripremi sportaša u sportovima izvan vode s aspekta respiratornog sustava155-159
Ivan Brajković, Robert Bilbija, Filip Iličić
 • Utjecaj dinamičkog istezanja na visinu vertikalnog skoka kod nogometaša kategorije U14160-164

PROGRAMIRANJE KONDICIJSKE PRIPREME

Vedran Naglić
 • Sustav kondicijske pripreme U21 Hrvatske nogometne reprezentacije166-170
Mirza Demir
 • Analiza pripremnog perioda odbojkaškog kluba VCA Amstetten Nö171-175
Nikola Foretić, Šime Veršić
 • Određivanje zahtjeva igre i koncepta treninga – osnova planiranja i programiranja kondicijske pripreme u timskim sportskim igrama176-181
Ivan Perzel, Dajana Karaula
 • Trenažni parametri paraolimpijke u makrociklusu prije POI Tokyo 2020182-186
Gordana Ivković
 • Utjecaj intezivnog kružnog vježbanja na morfološka obilježja studenata187-190

PREVENCIJA OZLJEDA U SPORTU

Duje Pedić, Dalibor Kiseljak
 • Specifične ozljede veslača te metode njihove prevencije i rehabilitacije192-194
Josip Gabelica
 • Uloga i značaj preventivnog programa FIFA 11 na učestalost ozljeda u nogometu195-197
Josipa Mavretić, Anđela Grgić, Ivan Perić
 • Mehanizam nastanka i rehabilitacija ozljede prednjeg križnog ligamenta u odbojci198-201
Lea Bušac Krišto, Ana Aleksić, Krešimir Poljičak
 • Lumbalni bolni sindrom u 21. Stoljeću, gdje smo i kamo idemo?202-206
Sara Križanović
 • Može li joga biti učinkoviti rehabilitacijski program?207-210
Jana Gregurić
 • Patelarna tendinopatija – tiha opasnost perspektivnih sportaša211-213
Milan Milošević
 • Prevencija stres prijeloma metatarzalnih kostiju u nogometaša214-217
Marija Martina Žanetić, Tatjana Trošt Bobić, Lidija Petrinović
 • Prevencija ozljeda hipermobilnih plesača218-221
Dora Gadžić, Karla Kurbalić
 • Utjecaj kinesio tapinga na smanjenje boli u donjem dijelu leđa222-225
Leonarda Janko, Zlatan Bilić, Filip Sinković
 • Prevencija nastanka sindroma skakačkog koljena u tenisu226-230
Branimir Šola, Matilda Šola, Željko Kercel
 • Epidemiologija ozljeda u vrhunskom rukometnom klubu231-235
Ana Crnjac, Bernard B.N. Nado, Snježana Schuster
 • Rekonstrukcija prednjeg križnog ligament (ACL) koljena u profesionanom sportu: utjecaj na tijek rehabilitacije i mogućnosti izokinetike236-239
Anamarija Jagodić Rukavina, Karlo Šimanović
 • Utvrđivanje učinaka terapijskog protokola provedenog primjenom body tehnike i biodex izokinetičkog uređaja kod vrhunskih sportaša240-244

KONDICIJSKI TRENING POSEBNIH POPULACIJA

Sekcija pod pokroviteljstvom Instituta za istraživanja i razvoj obrambenih sustava

Lara Pavelić Karamatić
 • Mišićna izdržljivost djelatnih vojnih osoba246-249
Marijan Jozić, Hrvoje Sertić, Ivica Biletić, Josip Jozić, Damir Lauš, Mario Bošnjak
 • Procjena važnosti nekih elemenata specijalističke obuke mlađih i starijih pripadnika interventne policije i njihova uloga u stresnim situacijama250-254

KONDICIJSKI TRENING DJECE I MLADIH

Biljana Trajkovski
 • Međusobne relacije kinanatropoloških obilježja kod trogodišnjaka256-259
Petra Lončar
 • Razlike u nekim kinantropološkim obilježjima kod srednjoškolaca260-265
Lucija Kostadin, Mateja Kunješić Sušilović
 • Razlike u motoričkim sposobnostima djece atletičara i gimnastičara266-270
Mirela Horvatić, Marijana Hraski, Rea Hraski
 • Utjecaj organiziranog tjelesnog vježbanja na motoričku efikasnost djevojčica uključenih u program mažoret plesa271-275
Tihana Jagodić, Marijana Hraski, Vatroslav Horvat
 • Utjecaj trenažnog postupka kyokushin karatea na motoričke sposobnosti djece predškolske dobi276-280
Roberta Basić, Željko Hraski, Rea Hraski, Martina Kovač
 • Tjelesna aktivnost djece predškolske dobi obzirom na mjesto stanovanja nakon proglašenja epidemije Covid-19281-285
Luka Horvat, Marijo Baković, Morana Horvat
 • Razlike u skočnosti kod mlađih taekwondo boraca prema razini uspješnosti286-290
Sara Aščić
 • Spolne razlike u motoričkim sposobnostima djece predškolske dobi polaznika atletske škole291-294
Toni Budija, Filip Svalina, Krešimir Hrg
 • Primjena teniskih sadržaja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture295-297

SUVREMENA TRENAŽNA OPREMA U KONDICIJSKOM TRENINGU

Tomislav Romić
 • Znate li preskakati vijaču-izvorni rekvizit kondicijskog trenera? Preskakanje vijače sa sportskog, znanstvenog i odgojnog aspekta300-303
Paula Ivkovčić, Maja Horvatin, Jadranka Vlašić
 • Primjena elastične trake za razvoj eksplozivne snage kroz igru304-313

KONDICIJSKA PRIPREMA U FUNKCIJI ZDRAVLJA

Zvonimir Galovac, Davorin Antonić, Krešimir Ritz, Marta Gospodarić, Robert Bobinec, Paula Marenčić, Vlatko Vučetić
 • Učinci treninga nordijskog hodanja i vježbanja s elastičnim rekvizitima na sastav tijela osoba starije životne dobi316-320
Jere Gulin
 • Zadovoljstvo sudionika programom hodanja i vježbanja sa elastičnim rekvizitima321-327
Zvonimir Galovac, Davorin Antonić, Krešimir Ritz, Marta Gospodarić, Robert Bobinec, Damjan Josipović, Tomislav Leško, Leon Levar, Vlatko Vučetić
 • Učinci treninga nordijskog hodanja i vježbanja s elastičnim rekvizitima na ravnotežu osoba starije životne dobi328-335
Miro Zečić, Dora Vajdić
 • Stavovi umirovljenika prema programu vježbanja sa reketima336-339

OPĆE TEME

Ivica Iveković
 • Parametri treninga lokalne mišićne izdržljivosti342-346
Marin Marinović, Zvonimir Tomac
 • Može li proširena stvarnost postati nova metoda za povećanje tjelesne aktivnosti?347-350
Zvonimir Tomac, Marin Marinović
 • Virtualna stvarnost i sport: potencijal koji malo koristimo?351-354
Asier Santibañez-Gutierrez, Julen Fernández-Landa, Nikola Todorović
 • Possible effects of lactobacillus plantarum PS128 on exercise performance: A mini review355-359
Blago Čepo
 • Jorginho-savršen kazneni udarac u nogometu?360-364
Rita Šolaja
 • Utjecaj klimatskih promjena na tjelesnu aktivnost i zdravlje365-367
Karla Vojedilov
 • Razlika u motivaciji kod sportaša u individualnim i ekipnim sportovima368-371
Jakov Iličić, Nikola Prlenda, Mate Maglov
 • Utjecaj različitih faktora na efikasnost u jedrenju372-377
Hrvoje Ajman
 • Razvoj sustava igre i njihova usporedba s obzirom na usmjerenost i brojnost igrača u završnoj fazi napada378-380
Rebeka Prosoli, Matea Karlović Vragolov, Renata Barić
 • Kako trener može poticati i razvijati suradnički odnos s roditeljima mladih sportaša?381-384
Domagoj Vulić, Ivan Segedi
 • Analiza razlika u navikama tjelesnog vježbanja studenata Kineziološkog fakulteta u Zagrebu prije i tijekom izolacije od Covid-19 virusa385-390
Dinko Vuleta, Marko Milanović, Željko Lukenda
 • Latentna struktura morfoloških karakteristika vrhunskih hrvatskih rukometaša391-396
Toni Miliša, Ana Kezić, Mario Tomljanović
 • Horizontalni skokovi kao prediktor uspješnosti startnog ubrzanja na 5 i 10 metara, te sprinta na 30 metara kod nogometaša juniora397-400
Blago Čepo
 • Notacijska analiza grupne faze europskog prvenstva 2021.401-405
Andrija Mikša
 • Pokazatelji natjecateljskih izvedaba rukometaša pobjedničkih i poraženih ekipa u grupama A, B i C Europskog prvenstva 2022. godine406-409
Tonći Jerak
 • Utjecaj nekih pokazatelja situacijske efikasnosti muških rukometnih ekipa na konačni rezultat utakmica Svjetskog prvenstva 2019. godine410-415
Dinko Vuleta, Dragan Milanović, Tomislav Vlahović
 • Pokazatelji situacijske učinkovitosti ženskih rukometnih ekipa kao prediktor konačnog rezultata utakmica B skupine Olimpijskog turnira u Tokyu 2020. godine416-420
Ivan Belčić, Mateja Očić, Ivan Bon, Stipe Čubrić
 • Vrednovanje karakteristika, sposobnosti i znanja koje utječu na kvalitetno vođenje utakmice i donošenje odluka kod rukometnih sudaca421-425
Ivan Paravac
 • Usporedba rezultata svih vremena u skoku s motkom u muškoj i ženskoj konkurenciji426-429
Marko Kunac, Klaudija Jurić
 • Agresivno ponašanje u sportu osoba s invaliditetom430-433
Miroljub Ivanović, Uglješa Ivanović
 • Personality dimensions, gender prejudice, peer influence and risky behavior as determinants of sexual agression among junior karatekas434-440
>
« | Povratak