Kondicijska priprema sportaša 2018.

1-KPS-korice-2018
1-KPS-korice-2018

16. godišnja međunarodna konferencija

KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA 

Zbornik radova

Zagreb, 23. - 24. veljače 2018.

Registrirani korisnici i članovi s plaćenom članarinom (punopravni članovi i web pretplata) mogu  sadržaj i objavljene radove pogledati u cijelosti.

Sadržaj

 • Korice000
 • Impresum - Sadržaj003-012

POZVANA PREDAVANJA

Igor Jukić, Luka Milanović, Luka Svilar, Nenad Njaradi, Julio Calleja, Julen Castellano, Sergej Ostojić
 • Sport preparation system in team sports: synergy of evidence, practical experiences and artistic expression015-024
Nicolás Terrados
 • Evidence based approach in everyday physiological advice of top-level athletes025-029
Francesco Cuzzolin
 • Running power and efficiency: When numbers support performance and prevention030-031
Tea Bešlija
 • Prevencija ozljeda – disfunkcija u sustavu032
Luka Svilar
 • Praćenje trenažnog i natjecateljskog opterećenja – individualni pristup u vrhunskoj košarci033-034
Julio Calleja-Gonzalez, Nicolás Terrados, Juan Mielgo-Ayuso, Anne Delextrat, Sergej M. Ostojic
 • Umjetnost oporavka u nogometu - Novosti iz 2018. godine035
Jožef Šimenko
 • Upotreba izokinetike kao metode u treningu i rehabilitaciji sportaša036-037
Damjan Žunić
 • Treniranje senzorike i motorike kroz treniranje vida038
Ana Kotzmuth, Igor Čerenšek
 • Utjecaj povratne informacije trenera na motivaciju039-040
Luka Svilar
 • Trening jakosti i snage – individualni pristup u vrhunskoj košarci041
Saša Semeredi
 • Trening jakosti i nutritivne preporuke za mišićni rast: pregled novih saznanja042-043

BIOMEDICINSKE I BIOMEHANIČKE OSNOVE KONDICIJSKOG TRENINGA

David Zubčić, Davorin Antonić, Karlo Reinholz
 • Tenziometrijska platforma vs. Optojump sustav – usporedba visine vertikalnog skoka047-051
Marin Mandarić, Cvita Gregov
 • Čučanj: kratki pregled zglobnih opterećenja tijekom izvedbe052-060
Dalibor Kiseljak, Pavle Mikulić, Dragan Milanović
 • Veslački ergometri u funkciji biomehanički optimalne simulacije veslanja061-065
Radivoje Radaković, Nikola Mijailović, Aleksandar Peulić, Ivan Milanković, Nenad Filipović
 • Primjena platforme za mjerenje sila i kompjuterske simulacije kod analize skokova066-069
Ensar Abazović, Elvir Kazazović, Erol Kovačević, Mensur Vrcić, Josipa Nakić, Armin Paravlić
 • Tenziomiografija i njena uporaba070-074
Marko Buljac, Filip Bolčević, Dalibor Kiseljak
 • Biomehanička procjena igrača ragbija pri povratku u aktivnost nakon rane rehabilitacije kompliciranog prijeloma tibije i fibule075-081

DIJAGNOSTIKA KONDICIJSKIH SPOSOBNOSTI

Ekrem Čolakhodžić, Nijaz Skender, Damir Đedović, Adi Palić, Adnan Ademović
 • Diskriminativna analiza pokazatelja fleksibilnosti nogometaša različitih takmičarskih uzrasnih kategorija085-089
Viktorija Trninić Marko Trninić, Marijana Čavala
 • Hipotetski model međudjelovanja unutarnjih i vanjskih varijabli na stvarne promjene izvedbe i sportskog postignuća090-095
Andrija Mikša, Tomislav Jagić, Ivan Jakop
 • Razlike u kondicijskim obilježjima tri skupine nogometaša različite dobi096-099
Petar Živković, Jurica Lovrinčević
 • Razlike u stanju hidriranosti i motivaciji između trkača nasrednje i duge pruge100-103
Almir Popo, Damir Đedović, Rijad Novaković, Ekrem Čolakhodžić, Azer Korjenić, Nijaz Skender
 • Kvantitativne razlike morfoloških karakteristika vaterpolista klasificiranih prema različitim pozicijama u igri104-107
Branimir Štimec, Velimir Žganec, Juraj Segin, Radovan Cesarec, Nedeljko Pavlec
 • Modalne karakteristike brdskih biciklista nacionalnog ranga108-111
Stipo Dajaković, Vlatko Vučetić, Jere Gulin
 • Razlike u vrijednostima izmjerene i algoritmima procjenjene maksimalne frekvencije srca u progresivnom testu s ruskim zvonom112-115
Marko Lozo, Mario Kožul, Luka Milanović, Marko Matušinskij
 • Razlike u 30 – 15 intermitentnom fitness testu između nogometnih momčadi različitog ranga natjecanja116-119
Enver Tahiraj, Abedin Bahtiri, Martin Berisha, Jeton Havolli
 • Relation of ball velocity with tests of explosive force and tests of sprinting120-122
Jere Gulin, Vlatko Vučetić, Stipo Dajaković
 • Relacija maksimalnog dostignutog opterećenja sa ventilacijskim i metaboličkim parametrima u progresivnom testu opterećenja na veslačkom ergometru123-127
Marin Marinović, Marino Marelić, Tomislav Đurković
 • Razlike u morfološkim obilježjima i kondicijskim sposobnostima selektiranih i neselektiranih odbojkašica kadetskog uzrasta128-131
Ivana Serdarušić, Dora Vajdić, Dora Puljić
 • Škola trčanja: odabir terenskih testova za procjenu dijagnostike početnoga stanja kod rekreativaca132-134
Lovro Štefan, Diana Gluhak Spajić, Hrvoje Karničić, Damir Zubac
 • Procjena hidracijskog statusa kod elitnih mladih boksača amatera135-138

METODIKA KONDICIJSKOG TRENINGA U POJEDINIM SPORTOVIMA

Mirza Demir
 • Vježbe propriocepcije na bosu lopti146-150
Nenad Šoštarić, Katarina Ohnjec, Iva Kanjugović
 • Primjenjivi sadržaji situacijske kondicijske pripreme sukladno zahtjevima suvremene rukometne igre151-154
Vjekoslav Cigrovski, Mateja Očić, Ivan Bon, Vedran Dukarić
 • Kako se kondicijski pripremiti za alpsko skijanje155-160
Martin Kolenc, Renata Barić, Dragan Milanović
 • Personalizirani pristup kondicijskom treningu brzih klizača na kratke staze161-165
Erol Kovačević, Mensur Vrcić, Ensar Abazović, Ratko Pavlović
 • Vibracijski trening u kondicijskoj pripremi bacača kugle166-170
Ivan Kvesić, Damir Sekulić, Ante Kordić
 • Povezanost između različitih oblika reaktivne agilnosti; preliminarna analiza171-173
Marin Marinović, Filip Koražija, Davor Kovačević
 • Akutni efekti različitih intervala statičkog isteza na izvedbu vertikalnog skoka174-179
Zlatan Bilić, Petar Barbaros Tudor, Anja Benjak
 • Prikaz kondicijskih vježbi za razvoj dinamičke ravnoteže kod forhend udarca u tenisu180-183
Anja Benjak, Petar Barbaros Tudor, Zlatan Bilić
 • Kineziološki sadržaji za motivaciju mlađih početnika u tenisu184-186

PROGRAMIRANJE KONDICIJSKE PRIPREME

Viktorija Trninić, Marko Trninić, Marijana Čavala
 • Utjecaj sportske pripreme na stvarne promjene psihičkih osobina sportaša189-193
Šejla Omerhodžić, Siniša Kovač, Ifet Mahmutović
 • Analiza efekata ciljanog treninga na jakost nogu pomoću izokinetičkog testiranja194-199
Vladimir Jakovljević, Goran Bošnjak, Branko Škof, Ivana Čerkez Zovko, Gorana Tešanović
 • Manipulacija sportskom formom u trčanju na 800 m200-208
Marko Matušinskij, Stjepan Likić, Luka Milanović
 • Promjene u eksplozivnoj jakosti donjih ekstremiteta mjerenom kroz skok s pripremom, kod nogometaša seniorskog uzrasta u natjecateljskom periodu209-212

PREVENCIJA OZLJEDA U SPORTU

Gordana Pošćić
 • Coordinative locomotor training u prevenciji i/ili funkcionalnom treningu u sportu i fitnessu215-216
Marko Pestić, Ivan Jurak, Ozren Rađenović
 • Prevencija specifičnih ozljeda u atletici te fizioterapeutski postupci rehabilitacije217-220
Petar Otković, Tihomir Vidranski, Lidija Petrinović
 • Rehabilitacija ozljede meniskusa kod karataša borbaša221-226
Zvonimir Conjar
 • Uloga i značaj stabilnosti trupa kod sportaša227-229

SPECIFIČNA KONDICIJSKA PRIPREMA POSEBNIH POPULACIJA

Marijan Jozić, Mijo Mendeš, Miroslav Zečić, Hrvoje Sertić, Željko Turk
 • Efikasnost jednogodišnjeg treninga specijalističke obuke i integralnog treninga interventne policije233-238

KONDICIJSKI TRENING DJECE I MLADIH

Ivica Iveković
 • Preporuke i smjernice koje literatura postavlja za provođenje tjelesne aktivnosti djece rane i predškolske dobi241-246
Katarina Tadić, Marijana Hraski
 • Analiza motoričke efikasnosti djece polaznika univerzalnog sportskog programa dv iskrica u razdoblju od 2013. – 2016. godine247-250
Nikolina Beljak, Biljana Trajkovski, Martina Bugarin, Nataša Rajačić
 • Utjecaj monostrukturalnih aktivnosti u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na funkcionalne sposobnosti učenika251-255
Nensi Zbašnik, Biljana Trajkovski, Sandi Zbašnik
 • Fiziološko opterećenje u elementarnim igrama u radu s djecom rane školske dobi256-259
Ana Ivanščak, Marija Lorger
 • Bacanje loptice u dalj u predškolskoj dobi – efekti motoričkog učenja260-264

SUVREMENA TRENAŽNA OPREMA U KONDICIJSKOM TRENINGU

Azur Sakić
 • Primjena airex-a (balance pad) u kondicijskoj pripremi sportaša267-272
Lucijan Šupljika Gabelica, Karlo Šemiga
 • Utjecaj korištenja visinske maske na aerobne i anaerobne sposobnosti273-276

KONDICIJSKA PRIPREMA U FUNKCIJI ZDRAVLJA

Manuela Filipec, Marinela Jadanec
 • Vježbanje u trudnoći279-282
Ivo Aničić
 • Primjena igara u bazenu prilikom rada s djecom s intelektualnim teškoćama283-286
<>
« | Povratak