Prijava za sudjelovanje

Molimo sve zainteresirane za sudjelovanje na konferenciji da se prijave elektronskim putem na sljedećoj stranici:

http://www.ukth.hr/hr/konferencije/kps2023/ pod tabom - PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE!