Upute za autore

Detaljne upute za autore  preuzmite u PDF formatu -->>   1-informacijaUKTH-2023 UPUTE

Posebno naglašavamo Natječaj za najbolji studentski rad konferencije i stoga pozivamo sve studente da sudjeluju u konferenciji pisanjem i slanjem svojih radova na temu (autori prijavljenog rada smiju biti samo studenti preddiplomskog i diplomskog studija te se radovi moraju poslati s naznakom: natječaj za najbolji studentski rad)!

Molimo Vas da materijal dovršite i pošaljete najkasnije do 16. siječnja 2023. godine na adresu:

Udruga kondicijskih trenera Hrvatske
Horvaćanski zavoj 15
10000 Zagreb
ili na e-mail: ukth.info@gmail.com 

Kao pisani trag ove konferencije bit će publiciran i Zbornik radova u digitalnom izdanju “Kondicijska priprema sportaša 2022”.