Raspored predavanja Subota 19.2.2022.

Satnica seminara vrijedi za live produkciju 19.02.2022. s početkom u 9.00 h. Nakon što seminar završi imati ćete mogućnost premotavati i pogledati ona predavanja koja ste eventualno propustili.

Satnica Međunarodni seminar Kondicijska priprema u nogometu 2022.pdf

Međunarodni seminar KONDICIJSKA PRIPREMA U NOGOMETU 2022

Subota, 19. veljače 2022.

9.00 OTVARANJE KONFERENCIJE
Pozdravni govor dekana Kineziološkog fakulteta Tomislava Krističevića
Pozdravni govor predsjednika HNS Marijana Kustića
09.05 Luka Milanović
12 000 ponavljanja dnevno
9.40 Zvonko Komes
Retrospektiva i perspektiva metode "Komes"
10.25 Vedran Naglić
Sustav kondicijske pripreme U21 Hrvatske nogometne reprezentacije
10.45 Zoran Bahtijarević
Zdravstveni izazovi kondicijske pripreme 2022.godine
11.10 Igor Čerenšek
Rijetki rade nezamislivo (kako najbolji koriste mentalnu simulaciju u nogometu)
11.45 Nenad Njaradi
Kreiranje mikrociklusa - iskustva i dileme
12.15 Šime Veršić
Prevencija i rehabilitacija ozljeda prednjih križnih ligamenata u nogometu