Vol 10, broj 2

KONDICIJSKI TRENING 
Stručni časopis za teoriju i metodiku kondicijske pripreme

Registrirani korisnici i članovi mogu  sadržaj i članke pogledati u cijelosti.

Kondicijski trening (ISSN 1334-2991) je sportski stručni časopis koji objavljuje članke iz područja kondicijskog treninga. Izlazi dva puta godišnje.

Cijena jednog broja časopisa je 50 Kn. Godišnja pretplata iznosi 90 Kn. Uplate se mogu izvršiti na žiro račun: 2484008-1101490221, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb. Za članove UKTH časopis je besplatan. Izdavanje časopisa podupiru Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu i Zagrebački šsportski savez.

Udruga kondicijskih trenera Hrvatske zadržava sva autorska prava nad člancima objavljenim u časopisu.

prosinac, 2012.

Sadržaj

UVODNIK

 • Impresum01
 • Sadržaj02
 • Uvodnik03
8. međunarodna konferencija o treningu jakosti i snage
 • dr. sc. Saša Vuk04-05

OSNOVE KONDICIJSKOG TRENINGA

Nenad Njaradi, dipl. trener
 • Individualizacija zagrijavanja (Individualization of warm-up procedures)06-17

DIJAGNOSTIKA TRENIRANOSTI SPORTAŠA

dr. sc. Vlatko Vučetić, Marko Sukreški mag. cin.
 • Metode i protokoli za utvrđivanje anaerobnog praga (Methods and protocols for anaerobic treshold determination)18-26
Karlo Reinholz, dr. sc. Vlatko Vučetić, Marko Sukreški, mag. cin.
 • Zone intenziteta trenažnog opterećenja: Terminologija i specifičnosti između različitih klasifikacija (Training intensity zones: Terminology and specificity between different classifications)27-32

METODIKA KONDICIJSKOG TRENINGA

Lejla Dizdarević, prof., Mateja Martinić, prof.
 • „Soft Drill“ Rekreativni program vježbanja prema principima sportskog treninga (”Soft drill“ exercise program in recreation)33-41

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE KONDICIJSKOG TRENINGA

Dario Novak, David Felgate, Davor Grgić, Milan Nikolić, Brankica Vekić, Igor Vekić
 • Program kondicijske pripreme vrhunske juniorske tenisačice u pripremnom periodu (Physical conditioning programme of the top junior tennis player during preparation period)42-46
Aleksandar Pupac, prof., Mario Valentić
 • Program kondicijske pripreme u tajlandskom boksu u natjecateljskom periodu (Physical conditioning program in thai boxing in competition period)47-53

KONDICIJSKI TRENING DJECE I MLADIH

dr. sc. Sanja Šalaj
 • Osnove ranog motoričkog razvoja (Basics of early motor development)54-59

PREVENCIJA I REHABILITACIJA SPORTSKIH OZLIJEDA

Krešimir Šoš, mag. cin., C.F.P.
 • Feldenkrais – nova metoda učenja funkcionalnog pokreta (Feldenkrais – new method of functional movement learning)60-64

PREHRANA I SUPLEMENTACIJA

Joško Obradović, prof., Dario Bašić, prof., Marino Bašić, prof.
 • Adaptogeni u sportu (Adaptogens in sports)65-67

 • KPS 201368
<>
« | Povratak