DVD set Kondicijska priprema sportaša 2007

DVD KPS 2007.
DVD KPS 2007.

Glavna tema: Kondicijska priprema djece i mladih

DVD 1

Priprema mladog kretnog aparata za siguran i ueinkovit prijelaz u seniorski natjecateljski sport
Nejc Šarabon

DVD 2

Utvrđivanje učinaka programa strukturiranog pokreta na poboljšanje motoričkih vještina i koncentracije kod učenika osnovne škole s umjerenim poteškoćama u učenju
Sarah Nylor, Zvonko Komes

DVD 3

Trening brzine, agilnosi i eksplozivnosti kod vrhunskih mladih nogometaša
Branimir Ujević, Goran Sporiš, Vatroslav Mihačić, Martin Novoselac

DVD 4

Specifični i situacijski trening hrvatske nacionalne karate reprezentacije u katama
Danijel Bok, Tihomir Grgić, Kristijan Novak, Aleksandar Vacka

<>
« | Povratak