Teme konferencije

1. Biomedicinske i biomehaničke osnove kondicijskog treninga

2. Dijagnostika specifičnih kondicijskih sposobnosti

3. Metodika kondicijskog treninga u pojedinim sportovima

4. Programi kondicijske pripreme

5. Prevencija ozljeda u sportu

6. Kondicijska priprema posebnih populacija (vojska, policija, vatrogasci…)

7. Kondicijski trening djece i mladih

8. Suvremena trenažna oprema u kondicijskom treningu

9. Kondicijska priprema u funkciji zdravlja