Kondicijska priprema sportaša 2007.

Naslovnica2007
Naslovnica2007

5. godišnja međunarodna konferencija

KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA

Zbornik radova

Zagreb, 23. - 24. veljače 2007.

Registrirani korisnici i članovi s plaćenom članarinom (punopravni članovi i web pretplata) mogu  sadržaj i objavljene radove pogledati u cijelosti.

Sadržaj

POZVANA TEORIJSKA PREDAVANJA

Igor Jukić, Dragan Milanović, Sanja Šimek
 • Kondicijski trening djece i mladih – razlozi i dokazi 013-023
Vladimir Platonov
 • Osnovne smjernice intenziviranja pripreme u procesu višegodišnjeg usavršavanja024-031
Boris Neljak, Dragan Milanović
 • Organizacijski, programski i materijalni uvjeti za redovito tjelesno vježbanje djece i mladeži032-038
Marjeta Mišigoj-Duraković, Branka R. Matković
 • Biološke i funkcionalne osobitosti dječje i adolescentne dobi i sportski trening 039-045
Ivan Fattorini, Hana Skala, Zoran Bahtijarević
 • Kratak pregled i savjeti kako da se pristupi sportski aktivnoj djeci koja boluju od najčešćih pedijatrijskih bolesti 046-049
Damir Sekulić
 • Trening s teretima kod djece i mladih sportaša: zašto da, a zašto ne? 050-055
Nejc Šarabon
 • Priprema mladog lokomotornog aparata za siguran i učinkovit prijelaz u seniorski natjecateljski sport 056-062
Tatjana Trošt, Sanja Šimek, Lana Bobić
 • Epifizne zone rasta i trening063-071
Danira Bilić
 • Vrijednosti olimpizma u odgoju djece i mladih 072-075
Dražen Harasin, Igor Jukić
 • Hrvatski školski športski savez – nova nada za djecu i mlade sportaše076-077
Sarah Naylor
 • Utvrđivanje utjecaja programa strukturiranog kretanja na poboljšanje motoričkih vještina i koncentracije kod učenika osnovne škole s umjerenim poteškoćama u učenju078-082
Branimr Ujević, Goran Sporiš, Vatroslav Mihačić, Martin Novoselac
 • Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti kod vrhunskih mladih nogometaša 083-086
Irfan Smajlagić, Dinko Vuleta, Igor Gruić
 • Modeliranje pojedinačnog treninga bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti kadetske rukometne reprezentacije087-090
Daniel Bok
 • Specifični i situacijski trening hrvatske nacionalne karate reprezentacije u katam091-098

SLOBODNE TEME IZ PODRUČJA KONDICIJSKE PRIPREME DJECE I MLADIH

Sonja Tkalčić, Cvita Gregov
 • Zagrijavanje u kondicijskom treningu djece i mladih099-107
Marino Bašić
 • Metodičke osnove treninga snage kod djece 108-113
Ivan Štefanić, Josip Šopar
 • Utjecaj treninga snage na rast i razvoj djece pretpubertetske dobi114-117
Dario Škegro
 • Dugoročni trening skočnosti kod djece i mladih sportaša118-120
Lucija Mudronja, Vesna Babić, Ljubomir Antekolović
 • Vježbe u paru za razvoj snage kod djece121-126
Luka Milanović
 • Metodika treninga brzinsko-eksplozivnih svojstava kod djece i mladih127-130
Daniel Bok
 • Razvoj izdržljivosti kod djece i mladih131-135
Josip Šopar, Ivan Štefanić, Tomislav Dokman
 • Primjena modificiranog vojnog poligona prepreka u razvoju koordinacije djece i mladeži136-138
Marina Tomac-Rojčević, Diana Vrhoci
 • Kondicijski trening djece od 3 do 6 godina u organizaciji “Male sportske škole” u Koprivnici139-142
Emir Pašalić, Asim Bradić
 • Upotreba sportskih suplemenata kod sportaša mlađih dobnih skupina - da ili ne? (kritički osvrt)143-146
Maroje Sorić
 • Prehrambene potrebe djece sportaša147-152

METODIKA KONDICIJSKE PRIPREME DJECE I MLADIH U POJEDINIM SPORTOVIMA

Romeo Jozak, Krešimir Šoš
 • Energetska analiza nekih specifičnih juniorskih TE-TA vježbi u nogometu153-159
Davor Pavlović
 • Specifičnosti razvoja snage i brzine mlađih košarkaša160-163
Luka Šimić
 • Razvoj snage kod mlađih dobnih kategorija u košarci164-166
Gordana Ivković, Nevija Marinović, Boris Metikoš
 • Kondicijski trening 13- i 14-ogodišnjih košarkašica u prirodnim uvjetima167-169
Danijela Kalajžić
 • Kondicijski trening djece u dobi od 6 do 10 godina, KK “Cedevita”170-176
Igor Macner
 • Kondicijski trening mlađih uzrasta košarkaša177-181
Nenad Rogulj, Nikola Foretić, Goran Mrđen
 • Operatori za razvoj snage mišića odmicača natkoljenice kod vratara mlađih dobnih skupina u rukometu182-185
Zoran Dobrić, Damir Lauš, Marko Juričević
 • Metodika kondicijskog treninga djece i mladih u hokeju na travi186-189
Nikolina Skender, Iva Gričar, Gordana Furjan-Mandić, Gordana Ivković, Nevia Marinović
 • Elementi ritmičke gimnastike u kondicijskoj pripremi sinkroniziranih plivačica190-193
Marina Tomac-Rojčević
 • Kondicijska priprema u cheerleadingu i pom-pon plesu194-196
Snježana Nećak
 • Sportski duh u malim mažoretkinjama197-200
Hrvoje Sertić, Ivan Segedi, Krešimir Šoš
 • Prikaz bazičnog i specifičnog aerobnog treninga mlađih seniora judaša201-207
Iva Vončina, Čedomir Cvetković, Mario Baić
 • Vježbe za razvoj snage mišića nogu mladih hrvača208-210
Kosta Kostanjević, Čedomir Cvetković, Mario Baić, Tomislav Pisačić, Kristijan Slačanac
 • Specifične hrvačke igre mladih hrvača211-213
Daniel Bok
 • Kondicijska priprema djece u disciplini kata214-225
Goran Romić
 • Specifična i situacijska kondicijska priprema mlađih kadeta karataša u borbama226-232
Marino Bašić, Dario Bašić
 • Razvoj snage kod djece tenisača233-237
Josipa Peršun
 • Izbor vježbi za trening brzine i agilnosti djece u squashu238-241
Pavle Mikulić, Mario Janković
 • Specifičnosti kondicijske pripreme djece i mladih sportaša u veslanju242-244
Klara Šiljeg, Joško Sindik
 • Ciljevi i metodička polazišta koncipiranja inicijalnog trenažnog ciklusa plivača do 14 godina245-249
Romana Caput-Jogunica, Ante Ivanković, Sanja Ćurković
 • Okvir kondicijske pripreme u školi jahanja250-252
Romana Caput-Jogunica, Nikica Šprem, Sanja Ćurković
 • Kondicijska priprema djece i mladih u sportskom ribolovu253-256

DIJAGNOSTIKA KONDICIJSKE PRIPREMLJENOSTI DJECE I MLADIH

Vlatko Vučetić, Davor Šentija, Igor Jukić
 • Dijagnostika treniranosti mladih sportaša - zbog čega i kada provoditi testiranje, što mjeriti i što rezultatima testiranja?257-265
Goran Sporiš, Branimr Ujević, Vatroslav Mihačić, Martin Novoselac
 • Testiranje kondicijskih sposobnosti nogometaša266-271
Igor Gruić, Katarina Ohnjec, Dinko Vuleta
 • Dijagnostički postupci za procjenu kondicijske pripremljenosti mlađih dobnih skupina u rukometu – problemi i prijedlozi272-276
Nenad Marelić, Tomislav Đurković, Tomislav Rešetar
 • Dijagnostika kondicijskih sposobnosti mlađih dobnih kategorija u odbojci277-282
Vlatko Vučetić, Žarko Martinek, Siniša Ergotić, Vesna Babić, Ljubomir Antekolović
 • Dijagnostika treniranosti atletičara trkača, smjernice za selekciju, praćenje i provjeravanje mladih atletičara283-287
Mitja Bračič, Milan Čoh, Katja Tomažin
 • Trendovi razvoja maksimalne brzine trčanja kod mladih atletičarki u dobi od 6 do 15 godina288-291
Ivan Segedi, Hrvoje Sertić, Mladen Budinšćak
 • Dijagnostika stanja hrvatskih judaša292-295
Kristijan Slačanac, Mario Baić, Hrvoje Sertić, Čedomir Cvetković, Tomislav Pisačić
 • Dijagnostika kondicijskih sposobnosti jedanaestogodišnjih hrvača različitih težinskih kategorija296-299
Tihomir Vidranski, Hrvoje Sertić, Ivan Segedi
 • Analiza povezanosti nekih parametara bazičnih i situacijskih motoričkih sposobnosti djece karataša300-303
Tin Petračić, Davor Šentija, Dario Novak
 • Funkcionalne sposobnosti tenisača u natjecateljskoj kategoriji od 12 do 14 godina304-307
Vjekoslav Cigrovski, Bojan Matković
 • Prikaz nekih testova za procjenu eksplozivne snage kod mladih alpskih skijaša308-311
Pavle Mikulić, Goran Oreb
 • Dijagnostika kondicijskih sposobnosti veslača mlađih dobnih kategorija312-314

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE KONDICIJSKE PRIPREME DJECE I MLADIH

Kemal Idrizović
 • Strategije dugoročnog sportskog razvitka315-322
Gordana Ivković, Iva Kardum
 • Programirani trening u školi košarke usmjeren na razvoj eksplozivne snage, brzine i agilnosti 13 i 14 godišnjih košarkašica u školi košarke323-327
Lidija Bojić-Ćaćić
 • Plan i program rada hrvatske ženske kadetske rukometne reprezentacije328-330
Patrik Drid, Milorad Dokmanac
 • Utjecaj bazičnog trenažnog programa na snagu hrvača juniorskog i seniorskog uzrasta331-335
Ksenija Fučkar Reichel, Natalija Špehar
 • Periodizacija sportske pripreme studenata za natjecanje u sportskoj aerobici na Sveučilišnom studentskom prvenstvu - natjecateljska sezona 2005./2006. studentica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta S336-342

PSIHOLOŠKI ASPEKTI KONDICIJSKE PRIPREME DJECE I MLADIH

Renata Barić, Martina Trboglav
 • Sportski psiholog i psihodijagnostika u sportu343-348
Martina Trboglav, Renata Barić
 • Kondicijski trening - nužno zlo ili izazov?349-351
Martina Trboglav, Renata Barić
 • Jelena Cetinić, Josipa Polančec352-354
Tanja Kajtna, Renata Barić
 • Treneri mladih sportaša u ekipnim i individualnim sportovima355-359
Mirela Svirać
 • Sportom do samopouzdanja360-364
<>
« | Povratak