Kondicijska priprema sportaša 2021.

Zbornik KPS 2021 korice
Zbornik KPS 2021 korice

19. godišnja međunarodna konferencija

KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA 

Zbornik radova

Zagreb, 19.  veljače 2021.

Registrirani korisnici i članovi s plaćenom članarinom (punopravni članovi i web pretplata) mogu  sadržaj i objavljene radove pogledati u cijelosti.

Sadržaj

 • Korice/Impresum000-006

UVODNIK

 • Uvodnik007

 • Sadržaj008-014

POZVANA PREDAVANJA

Filip Ujaković, Nejc Šarabon
 • Kvantifikacija, interpretacija i praćenje asimetrija u sportu primjer na populaciji vrhunskih košarkaša017-022
Aris Naglić
 • Planiranje i programiranje treninga nogometne momčadi tijekom pandemije Covid-19 od lockdown-a do Europa lige023-032

BIOMEDICINSKE I BIOMEHANIČKE OSNOVE KONDICIJSKOG TRENINGA

Daniel Bok
 • Dinamika akutnog fiziološkog odgovora na različita opterećenja035-046
Vedran Dukarić, Josip Jularić, Sanja Ljubičić
 • Praćenje fizioloških parametara intenziteta i umora primjenom invazivnih metoda nakon trčanja dionice 400 metara047-049
Flavia Figlioli, Antonino Bianco, Ewan Thomas, Nikola Todorović, Valdemar Stajer, Tatjana Trivic, Patrik Drid
 • Principi akutne redukcije tjelesne mase kod sambista050-052
Bogdan Anđelić, Radenka Ivić, Jovan Kuzmanović, Marijana Ranisavljev, Sura Jovanović, Flavia Figlioli, Nikola Todorović, Valdemar Štajer
 • Specifičnost snage donjeg dijela tijela: bilateralni ili unilateralni trening sa vanjskim opterećenjem053-056
Antonio Martinko, Tatjana Trošt Bobić
 • Djelomična deprivacija sna i utjecaj na motoričke sposobnosti: pregled literature unutar populacije sportaša057-061
Luka Horvat, Ljubomir Antekolović, Marijo Baković
 • Razlike u frekvenciji srca i količini mliječne kiseline između muškaraca i žena tijekom taekwondo borbe062-066
Feng Li, Damir Knjaz
 • The physiological responses of repeated sprint ability test in basketball - a systematic review067-074

DIJAGNOSTIKA KONDICIJSKIH SPOSOBNOSTI

Grgur Kovačić, Josipa Antekolović
 • „BUNKIE TEST“ – Analiza mjernog instrumenta za procjenu mišićne izdržljivosti kinetičkih lanaca077-081
Sebastian Vračar, Nikola Foretić, Šime Veršić, Vladimir Pavlinović
 • Metrijske karakteristike novo-konstruiranog testa specifične skijaške agilnosti082-086
Vedran Dukarić, Katarina Knjaz, Tomislav Rupčić
 • Primjena video analize u postupcima provođenja dijela sportske dijagnostike087-090
Filip Sinković, Vanda Žic, Saša Vuk
 • Test 5RM je dobar prediktor 1RM-a u potisku s ravne klupe kod žena091-093
Saša Rodić, Ivan Bon, Mateja Očić
 • Spolne razlike u promjeni motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te potkožnom masnom tkivu nakon 12-tjednog kružnog programa vježbanja094-098
Robert Bobinec, Vlatko Vučetić
 • Analiza razlika između muških i ženskih rekreativaca u pokazateljima morfologije i aerobnog energetskog kapaciteta099-102
Branimir Štimec, Radovan Cesarec, Nedeljko Pavlec
 • Osnovna škola Vinica – apsolutna nula 2020. godine103-106
Sanja Ljubičić, Grgur Višić
 • Fiziološko opterećenje na satu kineziološke kulture107-111
Mario Tomljanović
 • Analiza opterećenja korištenjem GPS tehnologije u natjecateljskoj sezoni kod nogometaša juniora i kadeta112-115
Stipica Marina, Mario Škegro
 • Suvremeni GPS sustavi u vrhunskom sportu – analiza rezultata vrhunske nogometne ekipe u različitim natjecanjima116-118
Jakša Škomrlj, Nikola Foretić, Vladimir Pavlinović
 • Povezanost ravnoteže i nekih brzinsko-eksplozivnih svojstava119-123
Filip Bolčević, Tomislav Crnković, Nikola Prlenda
 • Povezanost morfoloških karakteristika i eksplozivne snage gornjih ekstremiteta kod studenata sa izvedbom veslanja školskog kajaka124-129
Antonela Sinković, Šime Veršić, Damir Sekulić
 • Prediktori uspješnosti na veslačkom ergometru130-133
Tomica Rešetar, Marin Marinović, Marija Ivanković
 • Razlike u testovima za eksplozivnu jakost tipa pojedinačnog vertikalnog skoka mladih odbojkašica članica hrvatske reprezentacije134-138
Marin Marinović, Tomica Rešetar, Paula Ambruš
 • Razlike u antropometrijskim karakteristikama između odbojkašica hrvatske superlige obzirom na igrački status139-144
Barbara Gilić, Toni Modrić, Mateo Blažević
 • Pozicijske razlike mladih nogometaša u bazičnoj promjeni brzine smjera kretanja te nogomet-specifičnoj brzini promjene smjera kretanja i agilnosti145-148
Robert Poličić
 • Razlike u antropometrijskim i kondicijskim obilježjima dvije skupine nogometaša dobi 14 godina različitog ranga natjecanja149-152
Matija Jandrić
 • Dobno specifična dinamička i statička ravnoteža mladih nogometaša153-157
Lucija Milčić, Marijo Možnik, Tomislav Krističević, Kamenka Živčić, Aleksandra Aleksić-Veljković
 • Razlike u motoričkim sposobnostima i znanjima mlađih dobnih kategorija gimnastičarki158-162
Alan Franjković
 • Dijagnostički postupci za procjenu motoričkih i funkcionalnih sposobnosti hokejaša na ledu163-168
Tea Bešlija
 • Analiza funkcionalnosti kretanja djece – sportskih penjača primjenom funkcionalne procjene pokreta (FMS)169-172
Ivan Segedi, Hrvoje Sertić, Dominik Žanetić
 • Može li razina motoričkih sposobnosti biti predikcija izvedbe tehnike kod judaša početnika?173-177
Sara Jovanović, Jovan Kuzmanović, Marijana Ranisavljev, Radenka Ivić, Flavia Figlioli, Bogdan Anđelić, Nikola Todorović, Valdemar Štajer
 • Cardiorespiratory profile of elite Serbian kayakers178-181
Dejan Vojnović, Antonio Torres Torres, Marijo Baković
 • Workload monitoring in one macrocycle of elite tennis player - case study182-187

METODIKA KONDICIJSKOG TRENINGA U POJEDINIM SPORTOVIMA

Valter Perinović, Matea Kocsis, Marko Milanović, Boris Metikoš
 • Eksplozivna snaga – tipa reaktibilnosti u stolnom tenisu191-194
Tomislav Rupčić, Katarina Knjaz, Stipe Čubrić
 • Primjer vježbi za razvoj specifične koordinacije pokreta kod košarkaša195-200
Kristian Hrbić
 • Metode treninga za razvoj visine vertikalnog skoka u košarkaša201-203
Vjekoslav Cigrovski, Mislav Škovran, Ivan Bon, Mateja Očić, Edo Antić, Igor Božić
 • Kondicijska priprema mladih natjecatelja u alpskome skijanju204-208
Ivica Iveković
 • Karakteristike i primjena treninga za razvoj lokalne mišićne izdržljivosti209-213
Radenka Ivić, Jovan Kuzmanović, Marijana Ranisavljev, Sara Jovanović, Flavia Figlioli, Bogdan Anđelić, Nikola Todorović, Valdemar Štajer
 • Eksplozivna snaga u karateu214-217
Vlade Bendić
 • Dinamike promjena vrijednosti brzine, sile i snage s povećanjima opterećenja kod izvedbe vježbe mrtvog dizanja218-222
Jan Homolak, Dajana Karaula, Daša Vučičević
 • Ultra-short race-pace trening (USRPT) u plivanju223-226
Dajana Karaula, Ivan Perzel, Mihaela Kiš, Ana Sršen
 • Trening s otporom izvan vode kod paraplivača227-235
Anri Targuš, Mario Baić, Damir Pekas
 • 100 metodskih vježbi hrvačkog mosta236-243
Zlatan Bilić, Petar Barbaros
 • Uvođenje postupaka vježbanja joge u trenažni proces tenisača244-249
Paola Martić, Petar Barbaros, Zlatan Bilić
 • Prikaz pliometrijskih vježbi na tvrdoj betonskoj podlozi u pripremnom periodu tenisača250-256
Rasim Lakota, Berina Turković
 • Methods and operators for developing balance in alpine skiing257-262

PROGRAMIRANJE KONDICIJSKE PRIPREME

Tamara Despot, Marko Matušinskij
 • Utjecaj sustavne periodizacije integralnog trenažnog karaktera na poboljšanje eksplozivne snage tipa skočnosti kadetske kategorije nogometne škole GNK Dinamo265-270
Mirza Demir
 • Model trenažnog procesa za uspješnog nogometnog suca271-275
Hrvoje Ajman, Zvonimir Mršo, Josip Cvenić
 • Usporedba dva programa razvoja nogometne tehnike u Hrvatskoj276-281
David Henigman, Katarina Ohnjec
 • Natjecateljski mezociklus kod rukometaša početnika s naglaskom na poučavanje fintiranja282-286
Kristian Družeta, Dominik Družeta, Hrvoje Sertić
 • Kondicijska priprema strijelaca u sportskom dinamičnom – obrambenom i praktičnom streljaštvu287-294
Matea Kocsis, Valter Perinović, Marko Milanović, Boris Metikoš
 • Psihofizička priprema jahača u preponskom jahanju295-299

KONDICIJSKI TRENING POSEBNIH POPULACIJA

Sekcija pod pokroviteljstvom Instituta za istraživanja i razvoj obrambenih sustava

David Plečko, Marijan Jozić, Mijo Mendeš, Hrvoje Sertić, Ivica Biletić, Josip Jozić, Damir Lauš, Dalibor Sovilj
 • Razina utjecaja nekih motoričkih sposobnosti na preciznost, uspješnost gađanja vatrenim oružjem kod studenata Visoke policijske škole303-308

KONDICIJSKI TRENING DJECE I MLADIH

Vanja Šuško, Sandra Zjačić Ljubičić, Biljana Trajkovski
 • Kineziološki sadržaji u funkciji razvoja kinatropoloških obilježja predškolske djece311-315
Katarina Cvetković, Marijana Hraski, Mateja Kunješić Sušilović
 • Relacije morfoloških karakteristika i koordinacijskih sposobnosti djece predškolske dobi316-312
Mia Klarić, Marijana Hraski, Željko Hraski, Snježana Vusić-Kodvanj, Dušica Vunić, Rea Hraski
 • Tjelesna aktivnost djece predškolske dobi obzirom na mjesto stanovanja prije proglašenja epidemije Covid-19321-326

PREVENCIJA OZLJEDA U SPORTU

Milan Milošević
 • Stres prijelomi u adolescentnih sportaša i relativni nedostatak energije329-333
Lovro Ramušćak, Dalibor Kiseljak
 • Učestalost ozljeda ramenog obruča u rukometu334-337
Ivan Jakop, Miroslav Jamnić
 • Ozljede aduktora u nogometu – primjeri vježbi jakosti u prevenciji i rehabilitaciji338-346
Marko Jurčević, Mladen Jelisavac
 • Skakačko koljeno347-350
Tena Čopor, Filip Bolčević
 • Epidemiologija i prevencija ozljeda u umjetničkom klizanju351-358
Jovan Kuzmanović, Nikola Todorović, Sara Jovanović, Marijana Ranisavljev, Radenka Ivić, Bogdan Anđelić, Flavia Figlioli, Valdemar Štajer
 • Anterior cruciate ligament injury prevention programs – a mini-review359-363

KONDICIJSKA PRIPREMA U FUNKCIJI ZDRAVLJA

Marko Vukasović, Danijel Jurakić
 • Povezanost broja koraka i zdravlja: pregled postojećih znanstvenih spoznaja367-371
Marija Lorger
 • Efekti vježbanja metodom kružnog treninga kod vježbačice srednje životne dobi – prikaz slučaja372-376
Marta Horvat
 • Vježbanje u vodenom mediju377-379
Natalija Špehar, Ksenija Fučkar Reichel, Jelka Gošnik
 • Online fitnes trening – doprinos održanju kondicijske pripreme tijekom pandemije bolesti Covid-19380-384
Jelena Vukelić, Andrea Vrbik, Ivan Vrbik
 • Fizioterapijski pristup pacijentu te povratak svakodnevnim slobodnim i rekreacijskim aktivnostima385-391
Jozo Dubravac, Renata Barić
 • Razlika u razini tjelesne aktivnosti osoba različite dobi, spola, stručne spreme i bračnog statusa i njihova povezanost kvalitetom života u radnoj organizaciji392-400
Anđelka Knezović Svetec
 • Slabost leđnih mišića i lumbalni bolni sindrom401-407
Borislav Šegrt, Nikola Todorović, Sara Jovanović, Marijana Ranisavljev, Radenka Ivić, Bogdan Anđelić, Flavia Figlioli, Valdemar Štajer
 • Physical exercise as therapy for type 2 diabetes mellitus – a mini-review408-411
Marijana Ranisavljev, Jovan Kuzmanović, Sara Jovanović, Radenka Ivić, Flavia Figlioli, Bogdan Anđelić, Nikola Todorović, Valdemar Štajer
 • Diet and physical activity for people with multiple sclerosis412-415

OPĆE TEME

Tonći Jerak, Marko Milanović, Valter Vuleta
 • Pokazatelji natjecateljske izvedbe kao čimbenici uspješnosti muških košarkaških ekipa na utakmicama skupine B Olimpijskoga turnira 2016. godine419-422
Dinko Vuleta
 • Povezanost pokazatelja situacijske učinkovitosti muških rukometnih ekipa i konačnog rezultata na utakmicama Svjetskog prvenstva u Danskoj i Njemačkoj 2019. godine423-428
Dinko Vuleta, Davor Čavar, Valentin Barišić, Marko Milanović, Tonći Jerak
 • Razlike pokazatelja situacijske efikasnosti napada pobjedničkih i poraženih momčadi i konačnog rezultata utakmica na Europskom rukometnom prvenstvu 2018. godine429-433
Valentin Barišić
 • Važnost posjeda lopte u nogometu s obzirom na konačan ishod utakmice i ligaški sustav natjecanja434-438
Ivica Iveković
 • Lokalna mišićna izdržljivost – definicija i podjela439-442
Ana Kezić
 • Specifične tehnike i njihov utjecaj na izvedbu grupnih vježbi ritmičke gimnastike kod odraslih početnika443-446
Mislav Kranjčev, Vedran Jakobek, Nikola Jović
 • Povezanost internalno i eksternalno usmjerenih uputa s izvedbom i učenjem motoričkih vještina447-451
Josipa Nekić, Renata Barić
 • Ustrajanje ili odustajanje – razlike između mladih sportaša i sportašica u različitim sportovima452-460
Jerko Ćaleta, Luka Dominković, Ivan Dominković
 • Povezanost broja medalja u atletici na olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima svjetskih zemalja s njihovom površinom, stanovništvom i BDP-om461-464
Sunčica Delaš Kalinski, Ana Kezić, Ana Penjak
 • Dinamika učenja osnovnih gimnastičkih znanja u četveromjesečnom trenažnom procesu kod odraslih početnik465-469
Petar Otković
 • Zainteresiranost građana grada Daruvara za zimskim rekreacijskim sadržajima pogodnim za kondicijsku pripremu u funkciji prevencije i unapređenja zdravlja470-476
Marta Tomljanović, Noa Tomljanović, Mario Tomljanović
 • Unos proteina hranom kod crossfit natjecatelja477-482
Mihovil Cota, Sunčica Delaš Kalinski, Ana Penjak
 • Primjena gimnastičkih elemenata u treningu bacača koplja483-487
Ognjen Uljević
 • Znanja i stavovi o prehrani i dopingu kod natjecatelja u jedrenju na dasci te usporedba između spolova488-492
Josip Vučko, Ivan Segedi, Hrvoje Sertić
 • Možemo li jogu smatrati kineziološkom aktivnosti?492-495
Josip Cvenić, Hrvoje Ajman
 • Funkcionalne sposobnosti studenata u Osijeku496-498
Hrvoje Karninčić
 • Različiti uvjeti treninga tijekom Ccovid-19 krize i uspjeh u hrvanju grčko-rimskim načinom499-503
Vedran Budetić, Branimir Budetić, Saša Milovuković
 • Razlika u trendu razvoja rezultata kod vrhunskih bacača koplja različitog stupnja oštećenja vida504-508
Dražen Čular
 • Čimbenici uspješnosti u sportskom penjanju – pregled istraživanja509-513
Andrea Vrbik
 • Osnovna obilježja i trenažno opterećenje između različitih vrsta lukova u streličarstvu514-517
Matea Đurić
 • Škola plivanja za učenike 3. razreda osnovnih škola s područja grada Siska518-522
Jurica Lovrinčević, Daria Župan Tadijanov
 • Tjelesno vježbanje s maskama za vrijeme epidemije bolesti Covid-19523-526
Kristijan Slačanac, Mario Baić, Damir Pekas
 • Kondicijska priprema hrvača kao sredstvo poboljšanja natjecateljske efikasnosti hrvačkih klubova527-530
Enver Tahiraj, Erlinda Hakaj
 • Doping in sports – causes and consequences531-535
>
« | Povratak